Bekeken producten

Credit Management, een vak of een mythe? - 2e druk

In het boek: Credit Management, een vak of een mythe? geven de auteurs een helder inzicht in het brede vakgebied van Credit Management. Is Credit Management nu een echt vak of niet, is de hamvraag.

 

Bestellen


€ 49,95 incl. Btw

9080869597

In het boek: Credit Management, een vak of een mythe? geven de auteurs een helder inzicht in het brede vakgebied van Credit Management. Is Credit Management nu een echt vak of niet, is de hamvraag. Volgens de auteurs wel en zelfs meer dan dat.

 

Het verschaft de mogelijkheid meer rendement te realiseren met dezelfde omzet en tevens draagt het zorg voor het beperken van financiële zakelijke risico’s. Credit Management als vak en als tool wordt helder uiteengezet. Naast de uitgebreide verwoording van de verschillende invalshoeken van Credit Management komen ook aspecten als het opstellen van een kredietbeleid, Credit Management in cijfers en de toekomst van Credit Management uitgebreid aan de orde. Het eerste complete Credit Management boek in Nederland is een must voor iedere Credit Professional.

 

Inhoud


Voorwoord
Inleiding


1. Inleiding Credit Management
1.1 Wat is het doel van Credit Management
1.2 Historie van Credit Management

2. Invalshoeken van Credit Management
2.1 Communicatie
2.2 Planning en Control
2.3 Administratieve Organisatie
2.4 Juridische aspecten
2.5 Informatiebeheer

3. Communicatie
3.1 Effectief communiceren: hoe werkt dat?
3.2 De kunst van het vragenstellen
3.3 Overleven, verbinding en groeien/leren
3.4 Onderhandelen en conflicthantering
3.5 Agressiemanagement: instrumenteel of frustratie

4. Planning en Control
4.1 Inzicht in cijfers
4.2 Forecasts
4.3 Kostprijsberekeningen
4.4 DSO berekeningen

5. Administratieve Organisatie
5.1 Inrichten van de Credit Managementafdeling (structuur)
5.2 Plaats in de organisatie
5.3 Functies en Personeel
5.3.1 Functiebeschrijvingen en Functiescheidingen
5.3.2 Competentiemanagement voor Credit Management
5.3.3 Werving en selectie
5.3.4 Inhuur van specialisten (detachering en interim)
5.4 Opleidingsplan voor de afdeling

6. Juridische Aspecten
6.1 Juridische dossieropbouw
6.2 De juridische status van een relatie
6.3 Inleiding in Nederlands Recht
6.4 Incasso: minnelijk of juridisch?
6.5 Proces- en Executierecht
6.6 Verbintenissenrecht
6.7 Algemene voorwaarden
6.8 Juridische correspondentie

7. Informatiebeheer
7.1 Welke informatie is noodzakelijk voor een goed inzicht?
7.2 Interne rapportages
7.3 Externe rapportages
7.4 Kredietinformaties
7.5 Wat staat er niet in een jaarrekening?
7.6 Verhaalsinformaties

8. Opstellen van een kredietbeleid
8.1 Wat is de visie van de organisatie?
8.2 Organisatiebeleid = kredietbeleid
8.3 Wat zijn kredietkosten?
8.4 Wat kan goed Credit Management een organisatie opleveren?
8.5 Factoring
8.6 Kredietverzekering

9. Credit Management en de toekomst!
9.1 Wat gaat er veranderen?
9.2 Wat wordt de noodzaak binnen organisaties?

Nawoord
Inspiratiebronnen
Over de auteurs
Verklarende woordenlijst

 

Auteurs: Els Jacobs, Raimond Honig