Bekeken producten

Media en publiek - 6e druk

Ondervinden kinderen last van veel televisiekijken? Heeft een mediaboodschap invloed op het gedrag of de meningsvorming van mensen? Waarom en waarvoor gebruiken we de media? Niet alleen sociale wetenschappers, maar ook politici, opvoeders en anderen hebben zich de afgelopen decennia steeds meer beziggehouden met deze vragen.

 

Bestellen


€ 32,50 incl. Btw

9789047301165

Ondervinden kinderen last van veel televisiekijken? Heeft een mediaboodschap invloed op het gedrag of de meningsvorming van mensen? Waarom en waarvoor gebruiken we de media? Niet alleen sociale wetenschappers, maar ook politici, opvoeders en anderen hebben zich de afgelopen decennia steeds meer beziggehouden met deze vragen.

In 'Media en publiek' worden de belangrijkste theorieën besproken die binnen communicatiewetenschap gangbaar zijn en betrekking hebben op de werking van de media. Veel van deze theorieën zijn gericht op het verklaren van effecten van de media op het publiek. Daarnaast worden ook theorieën besproken die de relatie tussen media en publiek meer vanuit het standpunt van het publiek bekijken en het mediagebruik proberen te verklaren.

Deze zesde druk is geheel herzien en geactualiseerd. Ook is een hoofdstuk over informatieverwerkingsprocessen toegevoegd.
Bij dit boek hoort ook een website, met opdrachten bij elk hoofdstuk, interessante voorbeelden en nuttige links.

 

Inhoud

 

Inleiding

Deel 1 - Machtige media
1. Almacht van de media
2. Binnen het paradigma van beperkte effecten
3. De zwijgspiraal en rol van de mening van anderen
4. Marshall McLuhan

Deel 2 - Het actieve publiek
5. De uses and gratifications-benadering
6. Systeemtheorieën
7. Interactiviteit

Deel 3 - Audience cum content
8. De culturele-indicatorenbenadering
9. Agendasetting
10. Priming en framing
11. Informatieverwerking
12. Culturele studies

Slotwoord
Noten
Literatuur
Register
Over de auteurs

 

Auteurs: Connie de Boer, Swantje Brennecke