Bekeken producten

Risicomanagement - 4e druk

Dit boek beschrijft het concept van risicomanagement. Risico’s vormen een probleem, zelfs voordat ze tot schade leiden. Door risico’s ontstaat onzekerheid en dat bemoeilijkt het voeren van een goed ondernemingsbeleid. Risicomanagement draagt bij tot een beter ondernemingsresultaat doordat onzekerheden worden gereduceerd en de daarmee samenhangende kosten optimaal worden ingezet.

 

Bestellen


€ 53,50 incl. Btw

9789001709792

Dit boek beschrijft het concept van risicomanagement. Risico’s vormen een probleem, zelfs voordat ze tot schade leiden. Door risico’s ontstaat onzekerheid en dat bemoeilijkt het voeren van een goed ondernemingsbeleid. Risicomanagement draagt bij tot een beter ondernemingsresultaat doordat onzekerheden worden gereduceerd en de daarmee samenhangende kosten optimaal worden ingezet.

Dit boek geeft aan hoe risico’s kunnen worden geanalyseerd en op welke wijze een beleid kan worden geformuleerd om de risico’s op een gestructureerde wijze tegemoet te treden. Wat voor het bedrijfsleven geldt, gaat ook op voor de privé-situatie. Daarom gaat ‘Risicomanagement’ ook in op het concept van persoonlijk risicomanagement.

De ontwikkeling van risicomanagement volgt in Nederland en België een gelijke tred. Alhoewel er weinig verschil is in de omstandigheden van beide buurlanden, is er wel enig onderscheid in relevante wetgeving en gebruikte terminologie. Hieraan is met medewerking van een Belgische deskundige tegemoetgekomen. Bovendien is er in de tekst gerefereerd aan de belangrijkste verschillen tussen Nederland en België.

 

Inhoud

 

Inleiding
1 Risicomanagement, wat is dat?
1.1 Globale begripsbepaling risicomanagement
1.2 Doelstellingen van risicomanagement
1.3 Plaats van risicomanagement in de organisatie

2 Risico's nader beschouwd
2.1 Wat zijn risico's, enkele definities en beschouwingen
2.2 Speculatieve en zuivere risico's
2.3 Enterprise risk management
2.4 Indeling van risico's naar grootte

3 Risico-identificatie
3.1 De techniek van risico-identificatie
3.2 Risico-inventarisatiechecklists
3.3 Analyse van de bedrijfssituatie
3.4 De schadehistorie
3.5 Risicoreductie en risicofinanciering

4 Risico-evaluatie
4.1 De kans op schade
4.2 De mogelijke omvang van de schade
4.3 Risicoprofiel en basisstrategieën met betrekking tot risico's
4.4 Basisbeslissingen

5 Het risico aan banden gelegd
5.1 Algemene aspecten risicoreductiebeleid
5.2 Vermijden van risico's
5.3 Verminderen van risico's
5.4 Preventieve maatregelen
5.5 Rendement in preventie: kosten/baten

6 De risico-overdracht
6.1 Outsourcing
6.2 Exoneratie- en vrijwaringsbedingen
6.3 Gebruiksaanwijzingen en garantiebepalingen
6.4 Leveringcondities
6.5 Contractuele overdracht en aanvaarding van risico's
6.6 Leasing
6.7 Factoring

7 Verzekeren, de financiële paraplu
7.1 Wat is verzekeren precies?
7.2 Verzekering van eigendommen en bedrijfsschade
7.3 Transportverzekeringen
7.4 Variaverzekeringen

8 Zelf dragen van risico's
8.1 Risicomanagement, een doorlopend proces
8.2 Basisvragen bij alternatieve risicofinanciering
8.3 Alternatieve risicofinanciering
8.4 Alternatieve risk transfer

9 Het drieluik zakelijk risicomanagement, employee benefits en persoonlijk risicomanagement
9.1 Employee benefits.
9.2 Persoonlijk risicomanagement/persoonlijke financiële planning
9.3 Persoonlijk risicomanagement

 

Auteur: Paul Claes