Bekeken producten

Werken met supply chain management - 1e druk

Supply Chain Management (SCM) is een onderwerp dat zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. In dit boek motiveren de auteurs dat SCM vooral vanuit afnemersperspectief moet worden bekeken. Zij beschouwen SCM in de eerste plaats als bedrijfskunde op ketenniveau.

 

Bestellen


€ 46,30 incl. Btw

902073329x

Supply Chain Management (SCM) is een onderwerp dat zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. In dit boek motiveren de auteurs dat SCM vooral vanuit afnemersperspectief moet worden bekeken. Zij beschouwen SCM in de eerste plaats als bedrijfskunde op ketenniveau.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Bij de missie gaat het boek in op belangrijke trends zoals supply chain complexity, lean & agile supply chains, maar ook op supply chain risk management. Er wordt een integraal model geformuleerd en vervolgens gemotiveerd waarom dit boek zich nogal focust op de logistieke aspecten van supply chain management.

Voor SCM worden de interfaces tussen functionele gebieden belangrijker geacht, dan ieder van die functies op zich. We gaan dieper in op retail van SCM, E-business in de supply chain, SCM Upstream en de ICT-aspecten van een supply chain.

In het derde en laatste gedeelte wordt de implementatie van SCM besproken. Daarbij is het van belang om te weten welke partij zich op basis van welke motieven ketenregisseur mag noemen. SCOR en Balanced Score Card worden veel gebruikt bij ketenbesturing en ontbreken dan ook niet in dit boek. Met een stappenplan wordt daadwerkelijk inhoud gegeven aan de titel 'Werken met SCM' en dat vormt de afronding van dit boek.

Ieder hoofdstuk is voorzien van vele praktijkvoorbeelden en eindigt met een actuele business-case. Het boek is een verdieping op de leerstof van de uitgaven 'Werken met logistiek' en 'Werken met distributielogistiek'. Het behandelt een problematiek die zeer richtinggevend is voor de continuïteit van vele ondernemingen.

 

Inhoud

 

Studiewijzer

Deel 1 - Missie
1. Trends in DSCM
2. Integraal DSCM-model
3. Supply chain logistics

Deel 2 - Interfaces
4. Retail supply chain management
5. E-business in de supply chain
6. Supply chain management stroomopwaarts
7. ICT in de supply chain

Deel 3 - Implementatie
8. Ketenregie
9. Ketenbesturing
10. Realisatie SCM

Antwoorden tussenvragen
Literatuurlijst
Websites
Over de auteurs
Lijst met afkortingen van vaktermen
Register

 

Auteurs: Walther Ploos van Amstel, Ad van Goor